Ślub za granicą

Ślub za granicą może być alternatywą dla wszystkich, którzy chcą spełniać swoje marzenia o tym najpiękniejszym dniu w życiu. Nie musisz planować przyjęcia weselnego w obcym kraju. W obcym, a jednocześnie z Tobie znanych powodów bliskim Twojemu sercu. W krajach Unii Europejskiej możesz wziąć ślub w polskim konsulacie. Konieczne będzie jednak przygotowanie odpowiednich dokumentów. Musisz mieć potwierdzenie ze swojego Urzędu Miasta w Polsce, że jesteś osobą stanu wolnego, konieczny będzie również odpis aktów urodzenia przyszłych małżonków. Będziecie musieli również przesłać kserokopie dowodów osobistych. Jeśli jedno z narzeczonych było w przeszłości w innym związku małżeńskim, musicie dostarczyć odpis dokumentu, który potwierdza ustanie takiego związku ( z powodu rozwodu, bądź śmierci współmałżonka). W konsulatach trzeba też zarezerwować termin, jednak nie wcześniej niż na 2 miesiące przed wybrana datą. W każdym kraju wymogi dotyczące dokumentów różnią się drobnymi szczegółami, dlatego przed podjęciem decyzji o ślubie za granicą, warto zajrzeć na właściwe strony internetowe. Dokumentem potwierdzającym zawarcie związku małżeńskiego jest stosowny akt sporządzany przez urząd stanu Cywilnego w Warszawie, który wystawia go po otrzymaniu właściwych dokumentów z konsulatu

Dodaj komentarz